Telefon Kayıt Sistemleri

BAĞIMSIZ KAYIT CİHAZLARI

BaK serisi bağımsız kayıt cihazları, telefon görüşmelerini bilgisayarsız kaydetmek için geliştirilmiştir.

Üzerindeki WEB sunucu sayesinde ayrıca bir yazılıma gerek olmadan dünyanın her yerinden web tarayıcı ile kayıtlara erişilebilir.

iOS ve Android aygıtlardan da kayıtlar dinlenebilir.

BaK‘ların 0, 2, 4 ve 8 hat kapasiteli modellerinin 2.000 ve 16.000 saat kayıt saklama kapasitesi seçeneği vardır.

Daha fazla kayıt saklamak için harici USB flash disk depo klasör olarak kullanılabilir.

Standart VR kullanıcıları 0 hat kapasiteli BaK-0 ile bilgisayarsız kayıta geçebilir.

0 hatlık modele 3, diğerlerine 2 adet standart VR kayıt cihazı bağlanabilir.

TELEFON KAYIT CİHAZLARI

VR-2, VR-4 ve VR-8 analog telefon hatlarındaki görüşmeleri kaydetmek, izlemek ve saklamak amacıyla geliştirilmiştir. Sesin yanısıra arayan/aranan numara, tarih, saat gibi bilgiler de kayıtlara geçer.

Bir bilgisayarda 2 kanaldan 64 kanala kadar değişik kapasiteler oluşturulabilir. VR serisi kayıt cihazları küçük ve orta kapasiteli ofislerin ve çağrı merkezlerinin ihtiyaçlarına cevap verirler.

Sistemin tüm özelliklerine yerel ağ ve internet üzerinden de erişilebilir. Çok kullanıcılı ve çok merkezli uygulamalar kolaylıkla gerçeklenebilir ve internet üzerinden yönetilebilir. Ek lisans ücreti ödemeden farklı yetkilerde sınırsız sayıda kullanıcı tanımlanabilir. Kullanıcılar aynı anda sisteme girebilir.

Otomatik e-posta özelliği ile ilgili kişilere görüşme kayıtlarının veya çeşitli raporların yollanması sağlanır.

Kayıt cihazları bilgisayara USB üzerinden bağlanır ve kayıtlar bilgisayarın sabit diskinde saklanır. Güç ihtiyacı USB’den sağlanır, harici güç kaynağına gerek yoktur.

Finansal kurumlar, çağrı merkezleri, güvenlik merkezleri, polis imdat ve itfaiye gibi acil başvuru telefonları ve benzeri birçok alanda kullanılabilir.

Temel özellikleri;

 • VRX Ses Kayıt Yazılımı ile birlikte kullanılır.

 • Enerjisini bilgisayardan alır, harici güç kaynağı gerektirmez.

 • Toplam hat kapasitesi aynı bilgisayara 8 cihaz bağlayarak 64’e kadar artabilir.

 • Ortam kayıt cihazlarıyla birlikte aynı bilgisayarda karma yapı oluşturulabilir.

 • Ön panel üzerinde cihazın durumunu gösteren ışık bulunur.

 • Kayıtlar telefonun açılıp kapanmasına göre veya ses seviyesine göre başlatılıp bitirilir.

 • Tüm kayıtlar bilgisayarın sabit diskinde saklanır. Bir saatlik disk üzerinde 3,5MB yer kaplar.

 • Bilgisayar bağlantısı USB üzerinden yapılır.

 • Arayan ve aranan numara gösterimi standarttır.

 • İsteğe bağlı BİP modülü ile kayıttaki hatlara periyodik bip sesi verilir.

 • İsteğe bağlı telsiz lisansı ile CCIR 5-ton telsiz kimlik bilgileri de algılanarak kayıtlara geçirilir.

 • Kayıt seviyesi kullanıcı tarafından veya otomatik olarak cihaz tarafından ayarlanabilir.

 • Hatlara yüksek empedansla paralel bağlanır. Yapılan konuşmayı etkilemez.

 • VR-2 ve VR-4 boyutları: 110x135x40mm

 • VR-8 boyutları: 150x185x40mm

KURUMSAL KAYIT CİHAZLARI

Kurumsal kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına cevap verebilecek esnek donanım seçenekleri ile VR-32C, komple ses kayıt çözümü sunmaktadır.

19”, 3U boyutlarında ve rack kabinlere monte edilebilecek yapıdadır. Yapılan kayıtlar kendi üzerindeki sabit diskte saklanır. Tüm özelliklerine yerel ağ ve internet üzerinden erişilebilir. Kullanıcı sayısında sınırlama yoktur.  VR-32C analog ve ISDN telefon hatlarının yanısıra ortam seslerini ve telsiz görüşmelerini kaydetmek için de kullanılabilir. Çok kullanıcılı yetki sistemi ile farklı kullanıcıların farklı yetkilerle sistemi kullanımı sağlanır.

 • VRX Ses Kayıt Yazılımı ile birlikte kullanılır.

 • Ayrı bir bilgisayar donanımına gerek yoktur. Gereken tüm bileşenleri içerir.

 • Çalışma gerilimi: 220VAC. Güç ihtiyacı: 70W.

 • Donanıma göre kapasite aşağıdaki gibi oluşturulabilir. Karma yapı da kurulabilir.

         Analog telefon kayıt: 4 – 40 hat

         ISDN kayıt: 30 – 120 hat

         Ortam kayıt: 6 – 30 kanal

         Telsiz kayıt: 4 – 40 kanal

 • Diğer ses kayıt ürünlerimiz dışarıdan USB ile bağlanarak bu kapasiteler arttırılabilir.

 • Eski kayıtları dinleme ve canlı izleme özellikleri yerel ağ ve internet üzerinden kullanılabilir. Bu özellik VR32C’de standart olarak bulunmaktadır. Kullanıcı sayısında sınır yoktur.

 • Kayıt başlatma yöntemleri;

  – Telefonun açılıp kapanmasına veya ses seviyesine göre.

  – Ortam kayıtta ses seviyesine göre veya sensöre bağlı.

  – Telsiz kayıtta kimlik numarasına veya ses seviyesine göre.

 • Bütün kayıtlar kendi sabit diskinde saklanır.

 • Sistem açıldıktan sonra kullanıcı giriş yapmasına gerek olmadan kayıt yapabilir, kayda başlamak için operatör müdahalesine gerek yoktur.

 • Analog telefon hatlarında gelen ve giden ses seviyelerinin farklı olması durumunda kazanç ayarını otomatik olarak cihaz tarafından yapılır.

 • Telefon görüşmelerinin kaydı sırasında hatlara uyarı sesi eklenebilir.

 • Arayan ve aranan telefon numaraları gösterilir.

 • Sistem ayrı bir bilgisayara ihtiyaç duymadan tek başına çalışır.

 • 500GB HDD ve DVD yazıcı standarttır. İhtiyaca göre daha farklı kapasiteli sabit disk konabilir.

 • Bir saatlik telefon veya telsiz görüşmesi diskte 3,6MB yer kaplar.

 • Telefon hatlarına yüksek empedansla paralel bağlanır. Yapılan konuşmayı etkilemez.

 • Kayıtlara açıklama eklenebilir.

 • İstenilen sayıda ve yetkide sınırsız sayıda kullanıcı tanımlanabilir.

 • Sistem olayları ve kullanıcı aktiviteleri metin dosyasında tarih/saat bilgisiyle birlikte saklanır.